เป้าหมายหลัก

week 7


Q.1 / Week  7 (22-26 มิ.ย. 2558)
        

             08.30-09.00 น.หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาร์ธงกับพี่ๆน้องๆ  เรียบร้อยแล้ว       พี่อนุบาล 2  เดินปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติรอบๆบริเวณโรงเรียน   แปลงนาของพี่มัธยมก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ทำให้พี่อนุบาล 2 ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้การเติบโตของต้นข้าวที่กำลังโต ขนาดของต้นข้าวที่สูงขึ้นวันละนิด เรียนรู้การเดินที่ต้องระมัดระวังบนคันดินที่ทอดยาวเป็นคู การที่เด็กเดินตกคูดินหรือล้มมันเป็นประสบการณ์อย่างดีที่ทำให้พวกเค้าค่อยๆเดินอย่างตั้งใจ เด็กๆ บอกครูว่า  "ครูครับผมเห็นเลข ๑  อยู่ตรงกลางแปลงข้าว    #  ทำไมพี่มัธยมต้องทำให้มันเป็นเลข ๑ ด้วยละครับ ?"  คำถามทุกคำถามมีค่าเสมอ   
จากนั้นพี่และน้องทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะร่วมกัน เพื่อสร้างสัมพัธภาพที่ดีต่อกันระหว่างพี่กับน้อง


              09.00- 09.30  กิจกรรมจิตศึกษาร่วมทำ   เด็กและครูช่วยกันเล่านิทานโดยเล่าจากภาพที่ตนได้  เด็กช่วยกันเล่าโดยมีครูเป็นผู้เริ่มต้นนิทานให้ก่อนจากนั้นเด็กก็เป็นผู้เล่าต่อ จนครบทุกคน สุดท้ายเด็กๆช่วยกันตั้งชื่อเรื่องนิทานร่วมกัน เป็นการส่งเสริมทักษะการแต่งประโยคสั้นๆ  ในการจัดกิจกรรมนี้เด็กสามารถช่วยกันเล่าได้ดีเยี่ยมเลนทีเดียว  เด็กรู้จักชื่อสัตว์ที่อยู่ในภาพทุกตัว

กิจกรรมเล่านิทานร่วมกัน


                              วันที่ 26 มิถุนายน 58   เวลา 13.00 น.   เด็กและครูเดินทางไปทัศนะศึกษาที่โรงพยาบาลลำปลายมาศ ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลเป็นอย่างดี คุณหมอตาลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก  สอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี  การรักษาฟัน  และสาธิตวิธีอุดฟันให้เด็กดู เด็กๆตื่นเต้นมาก เด็กทุกคนส่งกำลังใจให้กับเพื่อนที่เป็นตัวแทนในการสาธิตการอุดฟัน  พี่หนูยิ้มและพี่ป๋ออาสาเป็นตัวแทนในการให้คุณหมอตาลสาธิตการอุดฟัน   ในการไปโรงพยาบาลครั้งนี้ได้มีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วย 7  คน 

คุณหมอตาล  สาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี


 **************************************************

กิจกรรมการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 7  
    ทดลองทำทะเลในขวด    

   ทดลอง ทำนักประดาน้ำ   


  โครงสร้างของมนุษย์ ที่มีฟันเป็นส่วนประกอบของโครงหน้า   


แต่งแต้มลวดลายบนกระถางดินเผา   

เรียนรู้จำนวนและการจายจำนวนกับเกมวางกระดิ่งตามจำนวนที่กำหนด

*********************************************************************************


***มุมน่ารักระหว่างครูกับศิษย์ ****

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น