เป้าหมายหลัก

week1

Q  1  / week 1 


         วันแรกของการเปิดเรียนใน Q1     เด็ก ครู และผู้ปกครองยกมือไหว้สวัสดีทักทายกัน  เด็กอนุบาล 2 มาโรงเรียนตั้งแต่ 07.00 น. ตื่นเต้นกับวันแรกของการที่จะได้พบกับน้องอนุบาล 1 ที่จะมาเรียนในวันแรก  เด็กช่วยครูกวาดห้องและใบไม้แห้งที่ล่วงเต็มบริเวณอาคารอนุบาล   07.50 น. เด็กอนุบาล1 และ อนุบาล 2 เข้าแถวที่หน้าอาคารอนุบาลเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมหน้าเสาร์ธงกับพี่ประถมและพี่มัธยม เด็กอนุบาล 1 บางคนยังไม่ยอมเข้าแถวกับเพื่อนและพี่อนุบาล 2  ครูต้องพูดคุยและพาเดินรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคย   หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธง ครูพาเด็กเดินชื่นชมธรรมชาติรอบโรงเรียนอย่างมีความหมาย ครูชี้ชวนและใช้คำถามกับเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ร่วมกันก่อนการเข้าไปเรียนรู้ในห้องเรียน เด็กอนุบาล1 และ อนุบาล 2 ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่วมกันที่หน้าอาคาร เด็กและครูร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบบทเพลง  ก่อนเเข้าห้องเรียนเด็กและครูมอบความรักให้กันก่อนเข้าห้องเรียน

            ในสัปดาห์แรกแห่งการเรียนรู้ ครูยังไม่ให้การบ้านเด็ก ครูให้เด็กเล่าประสบการณ์ของเด็กละคนในโจทย์ที่ว่า "ในช่วงปิดเทอมเด็กๆไปทำอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนบ้าง" เด็กแต่ละคนต่างก็อยากเล่าเรื่องราวของตนให้เพื่อนฟัง
   
  สิ่งที่ประทับใจในการสังเกตการณ์ในสัปดาห์ที่ 1     คือการได้เห็นอีกมุมหนึ่งของการอยร่วมกันของน้องอนุบาล 1 และพี่อนุบาล 2  รู้จักช่วยเหลือกัน  และแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนๆและครู

1 ความคิดเห็น: