เป้าหมายหลัก

week5

week 5  / 8-12 มิ.ย. 2558

         ในทุก ๆ วันของเช้าวันเปิดเรียน เด็ก ๆเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน   ถึงเวลา 06.55 น. เด็กจะรวมตัวกันที่หน้าอาคารอนุบาล โดยครูจะพูดคำว่า  "5นาทีคะ"    แค่เพียงคำว่า   "5 นาที" เท่านั้น  เด็ก ๆ ก็จัดการตัวเองโดยสวมรองเท้าแล้ววิ่งมาตั้งแถวหน้าอาคารอนุบาล เป็นการเตรียมพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกันกับพี่ประถมและพี่มัธยม การทำกิจกรรมหน้าเสาธงใช้เวลาไม่นานเพียง 30 นาทีเท่านั้น   จากนั้นเด็กและครูจะเดินรอบโรงเรียนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้กับธรรมชาติไปในตัว  สุดทางเดินในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบโรงเรียนในเวลา08.30 น.  พี่อนุบาล 2และน้องอนุบาล 1 ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทักทายสวัสดีกัน ทำให้เกิดกัลยาณมิตรต่อกันแบบพี่น้อง   กิจกรรมในเช้าวันที่10 มิถุนายน  ก็เป็นอีกวันที่ได้ยินเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานในกิจกรรมการเล่นเกมพายเรือแข่งโดยทั้งพี่และน้องอนุบาลใช้ขาเกาะเอวกันแล้วใช้มือเดินไปพร้อม ๆ กันเป็นกลุ่ม เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ทำงานเป็นทีม เกิดความสามัคคี  ก่อนจะสวมกอดมอบความรักแก่กันระหว่างเด็กกับครู และเข้าห้องเรียนตามปกติ
เวลา 09.00 -09.30 กิจกรรมจิตศึกษา


         ในวันที่ 11 มิถุนายนในการร่วมทำกิจกรรมจิตศึกษาผู้สังเกตได้พบปัญหาในการจัดกิจกรรมและค้นพบว่าการสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรมสำคัญมาก และข้อตกลงนั้นต้องมีความชัดเจน เข้าใจตรงกันระหว่างเด็กกับผู้สอน  เช่นตัวอย่างกิจกรรมแยกเมล็ดข้าว  ผู้สอนให้เด็กแยกถ้วยกระดาษออกจากกันเพื่อจะแยกเมล็ดข้าวใส่ถ้วยกระดาษ  โดยผู้สอนแยกให้ดูคือ 2 ถ้วย  แต่เด็กแยกถ้วยกระดาษออกมากกว่า2 ถ้วย เด็กให้เหตุผลว่ามันมีมากกว่าสองถ้วย  เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้ผู้สอนคิดได้ว่าเราไม่ได้บอกให้เด็กแยกถ้วยเป็นสองถ้วยเท่านั้น  แต่เราบอกว่าให้เด็กแยกถ้วยกระดาษออกจากกันโดยทำให้ดู  แสดงว่าคำพูดของผู้สอนไม่ชัดเจน ...09.30-10.30 น. เรียนรู้  PBL หน่วย  "แมงกินฟัน"


        ทดลองน้ำตาลในน้ำอัดลม  เด็กให้ความสนใจมาก เด็กได้มีส่วนร่วมในการทดลองทดลอง "น้ำตาลในน้ำอัดลม"

และเล่นเกม  "แยกอาหารที่ทำให้แมงกินฟัน"
เด็กสำรวจฟันของตัวเอง
เด็กสำรวจฟันเพื่อน

11.30  -  12.00 น.  วิชาภาษาไทยเด็กเรียนรู้สระ อะ   คำที่มีสระผสม เช่น มะละกอ มะม่วง เป็นต้น

   13.30-15.00   น.  เด็กเรียนรู้ค่าจำนวน 5     โดยใช้เปลือกหอยมาเป็นสื่อการสอน


พี่สอนน้อง

พี่สอนน้อง


ความมุ่งมั่นฝึกฝน เพื่อเอาชนะความไม่รู้

การเรียนรู้ที่แตกต่าง  บางคนชอบเรียนตามลำพังอย่างตั้งใจ    บางคนชอบเรียนรู้เป็นกลุ่ม  หรือบางคนชอบเรียนรู้เป็นคู่  ความแตกต่างที่หาเหตุผลยาก

***  แต่พวกเค้ามีเป้าหมายเดียวกัน ***


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น