เป้าหมายหลัก

week2

Q  1  / week 2

            เด็ก ครู และผู้ปกครองยกมือไหว้สวัสดีทักทายกันทุกเช้า น้องอนุบาล 1 และ 2 ทำกิจกรรมหน้าเสาร์ธงกับพี่ประถมและพี่มัธยมตามวิถีของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธง ครูพาพี่อนุบาล 2 เดินชื่นชมธรรมชาติรอบโรงเรียน ก่อนจะมารวมตัวกันทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่วมกันที่หน้าอาคาร พี่อนุบาล 2  น้องอนุบาล 1 และครูร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบบทเพลงและเล่นเกมร่วมกันอย่างสนุกสนานเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพี่กับน้อง และครูมอบความรักให้กับเด็ก ๆ ก่อนเข้าห้องเรียน
            ในสัปดาห์ที่สองแห่งการเรียนรู้ ครูและพี่อนุบาล 2 ทำกิจกรรมจิตศึกษาโดยการส่งแก้วเทียนลอยน้ำ พี่อนุบาล 2  ส่งแก้วน้ำที่มีเทียนไขที่จุดไฟอย่างตั้งใจ  และหลังจากนั้นครูส่งหลอดสีให้พี่อนุบาล 2 ทีละคน พี่อนุบาล 2 รับตะกร้าหลอดจากเพื่อนอย่างนอบน้อม จากนั้นครูให้เด็กแปลงร่างหลอดให้เป็นตัวเลขโดยเรียงหลอดสีเป็นรูปร่างตัวเลขตามจำนวนที่อยู่ในมือครู หลังจากได้ทำกิจกรรมภายในห้องเรียนแล้วครูพาพี่อนุบาล 2 เดินทัศนะศึกษาไปที่อาคารพี่มัธยม  พี่อนุบาล 2 เห็นพี่ ๆ มัธยมกำลังปลูกต้นว่านหางจระเข้ พี่อนุบาล 2 เกิดความสนใจและซักถามคุณครูณีและพี่ ๆ มัธยม เกี่ยวกับการปลูก ว่านหางจระเข้  ในอาทิตย์ที่สองเด็กได้เรียนคณิตศาสตร์เรื่องการนับจำนวน 1-10 ครูให้เด็ก ๆ  วางเม็ดมะค่าแต้บนตัวหนอนตามจำนวนที่ครูกำหนด  วิชาภาษาไทยเด็กเริ่มเรียนรู้พยัญชนะโดยการออกเสียงพยัญชนะเช่น กอ  ขอ คอ งอ  และเรียนรู้การผสมคำ เช่น กะทะ กะทิ  กะปิ กะลา เป็นต้น     ในสัปดาห์ที่สองครูยังไม่ให้การบ้านพี่อนุบาล 2    


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของพี่อนุบาล 2 ในสัปดาห์ที่ 2


เรียงหลอดสีเป็นรูปร่างตามจำนวนที่ครูกำหนด

  
วางเม็ดมะค่าแต้ตามจำนวน
ทัศนะศึกษานอกโรงเรียน

1 ความคิดเห็น: